AQUILA CAPITAL INVESTMENT | Pro bono
248
page-template-default,page,page-id-248,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Pro bono

fundacja_aquila-1

Jako grupa kapitałowa staramy się w sposób czynny wspierać inicjatywy, dzięki którym nasze otoczenie będzie nas postrzegało, jako organizację odpowiedzialnością społecznie. Naszymi działaniami pragniemy aktywizować i umożliwiać rozpoczęcie działalności osobom, które mają pomysł na biznes jednak nie posiadają wiedzy w zakresie jego inicjowania oraz prowadzenia. Koncentrujemy się na pomocy młodym ludziom, przede wszystkim docierając do studentów uczelni wyższych. Jednak z naszego wsparcia skorzystać może każdy,
kto myśli o rozpoczęciu własnego biznesu. To podstawowy cel działalności pro bono, którą prowadzimy w ramach powołanej przez nas Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości AQUILA.
Poza wspomnianym wyżej przesłaniem w statucie naszej fundacji znajdują się również inne cele. Są one związane z działalnościami operacyjnymi prowadzonymi przez należące
do naszej grupy spółki.

Do podstawowych celów statutowych naszej fundacji należą

 1. Działania na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości i poprawy jakości zarządzania
 2. Badania i rozwój nowoczesnych metod poprawy efektywności procesów zarządczych w polskich firmach i organizacjach
 3. Badania i rozwój nad narzędziami i metodami mających na celu optymalizację procesów biznesowych, zarządczych oraz wspomagających funkcjonujących w Polskich
  przedsiębiorstwach i innych organizacjach
 4. Badania i rozwój nad narzędziami i metodami mającymi na celu podniesienie świadomości projakościowej w polskich firmach i organizacjach
 5. Badania i rozwój narzędzi mających na celu poprawę efektywności środowiskowej systemów i procesów realizowanych w polskich firmach i organizacjach
 6. Badania i rozwój narzędzi mających na celu poprawę bezpieczeństwa systemów i procesów realizowanych w polskich firmach i organizacjach
 7. Aktywizacja zawodowa, rozwój kwalifikacji, wiedzy, umiejętności młodzieży
 8. Aktywizacja zawodowa, rozwój kwalifikacji, wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz poprawa sytuacji na rynku pracy studentów i absolwentów
 9. Podnoszenie świadomości w zakresie prowadzenia własnej działalności (własna firma) wśród studentów, absolwentów uczelni wyższych oraz szkół średnich oraz innych grup
  społecznych w szczególności mających gorsza pozycję na rynku pracy
 10. Działania na rzecz zwiększenia mobilności zawodowej, samozatrudnienia, tworzenia nowych miejsc pracy oraz adaptacji pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
 11. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność