AQUILA CAPITAL INVESTMENT | Malon Group
327
page-template-default,page,page-id-327,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Malon Group

malon-group

Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania
Malon Group

 

W ramach Centrum Doradczo Szkoleniowego MALON GROUP oferujemy Państwu fachową i kompleksową pomoc szkoleniową i konsultingową przy wdrażaniu, utrzymywaniu
oraz doskonaleniu w przedsiębiorstwach następujących systemów zarządzania:

 • Systemy i narzędzia Zarządzania Strategicznego (BS 25999/ ISO 22301, SA 8000, Model Doskonałości EFQM, BSC, Analiza SWOT)
 • Systemy Zarządzania oparte na Zarządzaniu Ryzykiem (BS 25999/ ISO 22301, BS 10500, ISO 27001, ISO 28000, ISO 14971, ISO 22000, OHSAS 18001, PN-N 18001, BS 10500/ ISO 37001
 • Systemy Zarządzania Jakością lub Zapewnienia Jakości (ISO 9001, ISO 13485, ISO/ TS 16949, IRIS, ZKP, EN 15038, ISO 29990, PN-EN 15224, AQAP)
 • Systemy Spawalnicze (EN 15085, ISO 3834, EN 1090)
 • Systemy Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001, EMAS, ISO 50001)
 • Zrównoważona gospodarka (FSC CoC, ISCC, REDCert, RSPO, PEFC, UTZ Certified)
 • Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN-N-18001, OHSAS 18001, SCC, Dyrektywa SEVESO III)
 • Systemy Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności (HACCP, ISO 22000, Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius), GMP+, SQMS)
 • Systemy Sieci Handlowych (BRC for Food Safety, BRC for Consumer Products, BRC for Packaging and Packaging Materials, BRC for Storage and Distribution, IFS Food, IFS Logistic)
 • Dobre Praktyki Produkcyjne (GHP/ GMP (branża spożywcza, farmaceutyczna, API, wyroby medyczne, kosmetyki itp.), ISO 22716, ISO 15378, EN 15593)
 • Systemy Zarządzania w Laboratoriach i Jednostkach Inspekcyjnych (ISO 17025, ISO 15189, 17065, ISO 17020)
 • Inne standardy, systemy, metody i narzędzia (SQAS, TAPA FSR, TAPA TSR, PN-N 19001, System 5S (praktyki 5S), KAIZEN, KANBAN, FMEA, SPC, EN 1583, BS 11000)

 

Usługi nasze realizowane są w formie:

 • Kompleksowych projektów wdrożeniowych
 • Kompleksowych projektów ukierunkowanych na poprawę efektywności funkcjonujących systemów
 • Przygotowania do audytów okresowych
 • Audytów drugiej i trzeciej strony (wewnętrznych i zewnętrznych oraz audyty dostawców)
 • Szkoleń otwartych i zamkniętych
 • Outsourcingu funkcji „Pełnomocnika” w zakresie utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania
 • Ocen zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa w tym między innymi w zakresie BHP, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności, ochrony danych osobowych
 • Bieżących doraźnych konsultacji

 

Uzupełnieniem prowadzonych działań i projektów w zakresie Systemów Zarządzania Środowiskowego oraz BHP są kompleksowe usługi mające na celu zapewnienie zgodności
z mającymi zastosowanie przepisami prawa w tych obszarach.

Poza codziennymi obowiązkami środowiskowymi realizujemy bardziej złożone projekty, wymagające specjalistycznej wiedzy. Na życzenie Klientów opracowujemy Raporty
z oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji, jak również obecnie funkcjonujących rozwiązań. Przeprowadzamy wszelkiego rodzaju ekspertyzy środowiskowe,
przedstawiając ich wyniki w sposób czytelny i zrozumiały dla ich użytkowników. Poprzez doradztwo, szkolenia oraz tworzenie odpowiednich wniosków pomagamy uzyskać
pozwolenia zintegrowane Organizacjom, które z mocy prawa są do tego zobligowane.

W ramach CDS MALON GROUP, świadczymy kompleksowe usługi z zakresu BHP. Począwszy od podstawowych obowiązków służb BHP, poprzez nadzór na służbami funkcjonującymi
w danej Organizacji i pomoc merytoryczną dla specjalistów wchodzących w ich skład, po przeprowadzanie różnego rodzaju analiz i ekspertyz związanych z bezpieczeństwem
i higieną pracy.

 

Niniejsza działalność jest wsparta przez platformę e-learningową, która poza uzyskiwaniem kompetencji przez użytkowników umożliwia monitorowania statusu e-szkoleń,
realizowanych przez pracowników jednej firmy lub instytucji. Platforma zlokalizowana pod adresem https://szkolenia.aqpsoft.pl/, jest doskonałym narzędziem dla naszych Klientów wykorzystywanych w ramach procesu zarządzania wiedzą.

 

Więcej szczegółów na: