AQUILA CAPITAL INVESTMENT | Praktyka/ staż
549
page-template-default,page,page-id-549,page-child,parent-pageid-452,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Praktyka/ staż

aquila_logo

Studiujesz i szukasz pracodawcy u którego mógłbyś odbyć staż lub praktyki?

Zachęcamy do złożenia aplikacji!

 

Grupa kapitałowa AQUILA prowadzi stały nabór praktykantów/ stażystów.

 

Oferta adresowana jest do studentów I-V roku studiów wszystkich kierunków studiów. Rekrutację prowadzimy przez cały rok.

 

W zależności od prowadzonych projektów i aktualnych potrzeb kadrowych spółek należących do grupy kapitałowej AQUILA oferujemy możliwość odbycia stażu/ praktyki miedzy innymi w następujących obszarach działalności:

 • Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania,
 • Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
 • BHP,
 • Ochrona Środowiska,
 • Szkolenia i kursy,
 • Uruchamianie i prowadzenie biznesu,
 • Wsparcie procesów back office,
 • Prawo i windykacja.

 

Wymagania:

Od kandydatów oczekujemy samodzielności i pełnego zaangażowania się w realizację powierzonych zadań oraz gotowości do zmierzenia się z wyzwaniami i wykazania się własną inicjatywą i kreatywnością.

 

Warunki przyjęcia studenta na praktyki/ staż:

 • Ważna legitymacja studencka lub zaświadczenie Uczelni, że jest się studentem,
 • Nieprzekroczone 26 lat,
 • Złożenie lub przesłanie CV,
 • (opcjonalnie) Skierowanie z Uczelni na praktykę lub staż i/ lub umowa z daną uczelnią,
 • Od kandydatów nie wymagamy posiadania doświadczenia zawodowego.

 

Co proponujemy w zamian:

 • Opiekę i przeszkolenie przez doświadczonych pracowników
 • Indywidualny harmonogram pracy, w zależności od potrzeb firmy i studenta,
 • Wynagrodzenie adekwatne do stopnia samodzielności i wykonywanych czynności,
 • Perspektywę realizowania zadań z zakresu różnych działów firmy.
 • Okazję do wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce,
 • Dla najlepszych szansę na stałą współpracę i możliwość przyszłej pracy,
 • W zależności od dyspozycyjności i efektów pracy możliwość bezpłatnego uczestnictwa w wybranym, organizowanym przez nas szkoleniu otwartym i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych poświadczonych imiennymi certyfikatami,
 • Wystawiamy pisemne potwierdzenie (zaświadczenie) odbycia stażu lub praktyki.

 

JAK APLIKOWAĆ?

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: biuro@aquilacapital.pl. Ze względu na obowiązujące przepisy prawa oraz rodzaje danych osobowych zamieszczanych przez kandydatów na dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie na nich lub w treści e-maila odpowiedniej klauzuli:

 1. W przypadku zainteresowania udziałem wyłącznie w danym procesie rekrutacji:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji”

 2. W przypadku zainteresowania udziałem w danym oraz przyszłych procesach rekrutacji:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji organizowanych przez firmy należące do MALONGROUP”Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przedstawione zostały w zakładce: RODO